loader-logo
Add your custom welcome message here (product announcement, notice, etc.) or turn this off.

Tietosuojaseloste

  • Home
  • Tietosuojaseloste

 

Tämä on Joowa Oy:n tietosuojaseloste, jossa kerromme miten käytämme sinulta saamiamme henkilö- ja muita tietoja sinun käyttäessäsi verkkosivujamme tai muuten luovuttaessasi niitä meille.

Rekisterinpitäjä
Joowa Oy
Y-tunnus: 3238862-8
Kuunsäde 10 C, 02210 Espoo

Rekisterin sisältö

Tallennamme ja säilytämme sinusta seuraavia tietoja asiakasrekisterissämme ja markkinointirekisterissämme:
Nimi, yhteystiedot, yritys, organisaatio, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutokset, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Säilytämme tietoja 2 vuotta asiakassuhteen päättymisestä, mutta kuitenkin enintään 10 vuotta. Tämän jälkeen hävitämme tietosi poistamalle ne rekistereistämme.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilytämme tietojasi, mikäli annat siihen suostumuksen tai, jos olet sellaisen meidän
sinulle antaman sopimuksen toisena osapuolena, minkä tehokas toteuttaminen vaatii henkilötietojesi keräämistä ja säilyttämistä. Säilytämme myös henkilötietojasi, mikäli
asiakassuhteesi meidän kanssa on alkanut ennen edellä mainitun sopimuksen muodostumista. Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tilattujen palveluiden tuottaminen ja markkinointi.

Rekisteritietojen tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ellei se ole tilattujen palveluiden tuottamisen edellytyksenä. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista vain siltä osin kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli luovutukselle on olemassa laillinen peruste.

Rekisterien säilytys

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että säilytettäviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työtekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja muut oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa ne tiedot, joita sinusta on rekisteriin tallennettu sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa tiedot, joita sinusta säilytämme, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle. Voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot rekistereistä. Voit tehdä pyynnön lähettämällä sen rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköisesti allekirjoitettuna. Voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi.

Markkinointi

Voimme lähettää sinulle markkinointimateriaalia tarjoamistamme palveluista, mikäli olet hyväksynyt markkinointimateriaalin vastaanottamisen. Hyväksymisen voi perua.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä.

Keräämme evästeiden avulla tietoa vierailustasi verkkosivuillamme kartoittaaksemme mitä sisältöä katselet ja mitä linkkejä seuraat sekä informaatiota käyttämästäsi selaimesta, laitteesta ja IP-osoitteestasi. Voimme jakaa tätä informaatiota kolmansien osapuolien kanssa markkinointitarkoituksessa ja sinulle voidaan näyttää markkinointimateriaalia verkkosivujemme selauskäyttäytymisesi perusteella.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön. Jotkin sivustomme palvelut eivät välttämättä toimi tämän jälkeen oikein.


Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tarkistamme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa.


Jos sinulla herää kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, voit olla meihin
yhteydessä sähköpostilla.

  • info@joowa.fi

Viimeisin muutos on tehty 02.03.2022.